Jak vybrat váleček

Válce se vyrábějí v dávkách a existuje mnoho klíčových postupů řízení procesu, takže nikdo nemůže vizuálně zjistit, zda je tento produkt dobrý nebo špatný.Musíme se podívat na výrobní proces a zaměřit se na několik bodů:

1. Materiál

Pokud máte zkušenosti s výrobou, věnujte pozornost třídě materiálu, která ocelárna může ocel spravovat, a zkontrolujte, zda zpráva o kontrole oceli splňuje požadavky.Tento požadavek se dělí na dva typy: jeden je národní standard (nejběžnější) a druhý je standard vnitřní kontroly výrobce.Tepelné zpracování výrobku je stabilní a rozsah chemického složení oceli je zúžený, což lze snadno kontrolovat.

2. Proces svařování

Pokud máte zkušenosti s výrobou, podívejte se na proces a zjistěte, zda jsou parametry zařízení v souladu s procesem.Pokud se neshodují, znamená to, že schopnost kontroly kvality je špatná.Podívejte se, zda existují nějaké požadavky na kontrolu parametrů, jak to zajistit a zda je skutečně dosaženo, viz profil.Rozřezat na kousky.

3. Proces tepelného zpracování

Pokud máte zkušenosti s výrobou, musíte zjistit, zda se jedná o celkové kalení topné plochy nebo středněfrekvenční kalení.Sledujte soulad nastavení parametrů procesu s procesem, stejně jako četnost položek vlastní kontroly, zda jsou implementovány a zda existuje záznam o namátkové kontrole pro kalící kapalinu, teplotu ohřevu a průtok.Zda existuje záznam o kontrole, viz řezací blok a tak dále.

4.obrábění, montážní proces

Mít zkušenosti s výrobou: sledujte proces kontroly kvality na místě, zda existuje slepé místo kontroly kvality, stejně jako implementaci a abnormální proces a implementaci manipulace a některé kontrolní metody, zda existuje dostatek podpůrných detekčních metod a nástrojů.


Čas odeslání: 22. března 2022